Hiện có bạn nào cần cài Gcafe thì liên hệ với mình qua yahoo: [email protected],com nhé
Mình hướng dẫn cách lấy key và cài key hoàn toàn miến phí qua teamviewer cho các bạn. Để đảm bảo, mọi người nên ngồi quán net nhé(có Gcafe), sau đó về nhà làm lại.
Phần mêm cần thiết mình sẽ đưa tên cho các bạn tìm nếu sợ keylog.
Thời gian tốt nhất là sau 19h.